arr. Sommerlatte

27-06-1957 Rådhushallen / Dir-Kai Mortensen