1. Sulamiths sang i vinterhaven
2. Sulamiths sang i skovduelunden
3. Salomons sang med brevduen
4. Sulamiths sang i dronningehaven
5. Sulamiths sang på bjergtoppen
6. Sulamiths sang på bjergene

20-05-1994 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus / Dir-John Frandsen (f. 1956) Annette Simonsen-alt